Naj miesto na vzdelávanie

Ako sa hovorí, učíme sa celý život, no najviac nových informácii nasávajú žiaci v škole. Je to miesto plné nápadov a tvorivosti, avšak niekedy, keď už ani školská lavica nestačí, je ideálne poznávať svet zážitkom a najlepšie v prírode. Pobyt v prírode prináša vo vzdelávaní množstvo výhod. Prečo je také dôležité, aby deti mali kontakt s prírodou? Prečo je dôležité, aby sme každý deň trávili čas vonku? Prečo by mali školské osnovy stavať na tejto dôležitej požiadavke? Tu predkladáme aspoň niekoľko dôležitých momentov, prečo je nesmierne dôležité učiť deti v prírode a zároveň si posvietime na najobľúbenejšie projekty, ktoré slúžia ako dobré miesto na vzdelávanie.

Prirodzené prostredie ako miesto na vzdelávanie

Príroda vždy bola a bude deťom blízka a ich vzťah k nej sa pestuje už od útleho veku. Ich zvedavosť sa rokmi stráca v školských laviciach. Pokiaľ chceme, aby aj naďalej skúmali jej tajomstvá, nesmieme ich od nej odtrhnúť. Veľkí aj malí školáci vedia väčšine porozumieť vďaka tomu, že to môžu vidieť, vyskúšať, ovoňať. Ich myslenie využíva konkrétne, hmotné a reálne javy trojrozmerného sveta. Vonku je všetko to, čo tvorí ich svet, čomu rozumejú a je im to blízke. Preto nezabudnite ani tento rok zorganizovať školu v prírode.  Každý región nám totiž ponúka nejaké krásne miesto na vzdelávanie v prírode. V posledných rokoch patrí medzi obľúbené najmä ĽubietováDudince alebo Liptovský Ján.

 Ako zorganizovať školu v prírode.

Záujem o učenie

Učenie by malo byť zážitkom ako pre žiaka, tak pre učiteľa. Áno, nedá sa to vždy, ale podnety z okolia sú výborným motivačným prostriedkom na vzbudenie záujmu detí. Tým, že sa nachádzajú v skutočnom priestore a čase im prináša príjemný pocit zmysluplnosti poznávania. Samotný proces učenia ich uspokojuje. Pri takejto forme vzdelávania deti rady chodia do školy a vzbudzuje to záujem o okolitý svet. Jednou z možností ako vzbudiť u žiakov záujem o vzdelávanie sú rôzne exkurzie, pri ktorých je možné spájať rôzne predmety.

Zlepšenie výsledkov

Väčšina štúdií hovorí, že človek si viac ako 80 % informácií zapamätá na základe praktických skúseností. Zážitkový proces učenia je tak oveľa efektívnejší. Nielenže sa informácie rýchlejšie uložia, ale v prípade potreby sa aj rýchlejšie vybavujú. Preto nie nadarmo sa hovorí, že lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť a ešte lepšie zažiť. Pozornosť a koncentrácia detí sa zlepšujú. Stačí nájsť vhodné miesto na vzdelávanie, ktoré prirodzené podporí zlepšenie výsledkov. Je dobré využiť šancu zahraničných  exkurzií ako napríklad Dom morí alebo Technické múzeum vo Viedni či Krakov – Osienčim. Netreba zabúdať ani na aktivity u nás na Slovensku, kde stúpa záujem o naše hrady a zámky –  Čachtice, Beckov, Červený kameň alebo Bojnice, kde je možné navštíviť aj Pravekú jaskyňu alebo ZOO.

Zaujímavé exkurzie a vzdelávacie aktivity.

Zdravie a psychický stav

Stále viac počúvame o nepriaznivom zdraví našich detí v dôsledku nesprávneho životného štýlu.  Dobrý učiteľ využíva všetky možnosti, aby deti aktivizoval a hľadal v prírode všetky podnety k ich aktivite. Pohybové hry a samotný pohyb pri pobyte v prírode znižuje nadváhu a obezitu. Aktivizuje sa imunitný systém v dôsledku čoho sa znižuje aj počet rôznych ochorení. Zaujímavá je nielen ponuka škôl v prírode, ale aj výletov, ktoré prinášajú skutočný zážitok.  Samotný kontakt má vplyv na naše duševné zdravie. Pri pobyte vonku vidíme v detských kolektívoch všeobecnú pohodu, radosť a šantenie. To všetko prispieva k znižovaniu stresu, úzkosti a depresie, teda k celkovému duševnému zdraviu.

Vzťahy

Dobrá nálada, radosť z práce a pohybu, to všetko prospieva k tomu, že deti vidia svojho učiteľa v inej polohe. Vonku učiteľovi dôverujú, vnímajú jeho priateľskosť, či ako niekoho, kto je žiakovi nápomocný a vedie ho správnou cestou. V prírodnom prostredí deti rozvíjajú svoju emocionálnu a sociálnu inteligenciu. Znižuje sa dôvod k agresivite  či násiliu a všeobecne sa posilňuje kolektívne myslenie a vzájomnosť.  Spoločné zážitky tvoria nové, hlbšie priateľstvá a  spomienky na ne vytvárajú pocit spolupatričnosti.  Na konci školského roka môžete spolu so svojou triedou navštíviť Zvieraciu farmuJaskyňu Driny, či navštíviť  Zlaté slovenské mestá.

Najlepšie koncoročné výlety.

Pri spoznávaní nevšedných miest vám prajeme množstvo zábavy a radosti zo vzdelávania!

 

Naj miesto na vzdelávanie