Poistenie

Cestovná kancelária AHOJ má uzatvorené poistenie proti úpadku CK v Poisťovni UNION a.s.

Adresa:
Union poisťovňa a.s.

Bajkalská 29/A

813 60 Bratislava 1

Pracovisko Trenčianska 53, Bratislava

V cene každého zájazdu pre kolektívy je poistenie liečebných nákladov a poistenie zodpovednosti za škodu.

Na stiahnutie