Hvezdáreň Hlohovec

Informácie

Hlohovec je iba jedno z piatich miest na Slovensku, kde sa nachádza planetárium.

V sále s kapacitou 55 miest je umiestnené planetárium ZKP-2 firmy Zeiss, ktoré umožňuje premietať na kopulu umelú oblohu, Slnko, Mesiac, planéty, hviezdy viditeľné voľným okom, Mliečnu dráhu a to všetko v rôznych ročných obdobiach a zo zemepisných šírok od severného pólu po južný. Súčasťou projekcie je aj niekoľko menších projektorov: model Slnečnej sústavy, Jupiter so štyrmi Galileiho mesiacmi, kométa, meteory a umelá družica Zeme.

Audiovizuálne programy: 

sú kombináciou projekcie planetária, videoprojekcie, zvukového záznamu, diapozitívov a živého slova. Programy doplňujú učivo a poznatky z astronómie a fyziky. Výsledky astronomických výskumov sú podávané populárnou formou, a preto sú vhodné aj pre širokú verejnosť. Vo vstupnej hale sú pripravované výstavy s astronomickou tematikou. Od hvezdárne je pekný výhľad na mesto Hlohovec a jeho okolie. Vo hvezdárni je možné zakúpiť rôzne astronomické materiály ako ročenky, mapky, pohľadnice, ...

Cena

  • autobusová doprava

V cene nie je

  • vstupy

Poznámka:

Termíny bývajú pre veľký záujem škôl rezervované, preto si včas rezervujte termín!

Fotogaléria

Hvezdáreň Hlohovec