Gabčíkovo

Atraktívne zážitky na vodnom diele

Návšteva vodného diela autobusom alebo plavbou loďou cez plavebné komory

 • významná vodná stavba s vodnou elektrárňou  Gabčíkovo a Čunovo
 • stavba bola zrealizovaná v rokoch 1977-1997
 • za 10 rokov  bolo plavebnou komorou Gabčíkovo preplavených 147 389 lodí
 • komory sa naplnili 31 895 krát
 • v celom komplexe bolo vyrobených 22 651 582,959 MWh elektrickej energie
 • ľavostranná dĺžka hrádze má 25 km a pravostranná 17 km  

Cena 

V cene je zahrnuté:

 • autobusová doprava
 • poistenie
 • sprievodca

V cene je zahrnuté:

 • plavba loďou
 • poistenie
 • sprievodca

Fotogaléria

Gabčíkovo