Banská Štiavnica

Informácie

Banská Štiavnica je jedným z najkrajších a historicky najzaujímavejších miest na Slovensku. V decembri roku 1993 sa Banskej Štiavnici dostalo najvyššieho medzinárodného uznania, keď bolo historické jadro mesta spolu s technickými pamiatkami v okolí zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Organizácia exkurzie

  • 7:00    odchod z Bratislavy
  • 10:00  prehliadka Starého zámku v Banskej Štiavnici
  • 12:00  prehliadka Nového zámku v Banskej Štiavnici
  • 14:00  prehliadka historického jadra mesta Banskej Štiavnice
  • 18:00  príchod do Bratislavy

Firemné akcie

Semináre, prezentácie pre vašich klientov, akcie a programy pre vašich zamestnancov - to všetko vám pripravíme "na kľúč". Poskytneme vám atraktívne, ale pritom nerušené pracovné alebo prezentačné prostredie s potrebným vybavením, pripravíme pre vás, vašich klientov alebo zamestnancov pútavý program na odpočinok, relax a odpútanie od každodenného pracovného zhonu. 

Banská Štiavnica