Hrad Devín

Hrad Devín

je významným kultúrno - historickým bodom, ktorý nesmie chýbať v učebných osnovách našich základných škôl. No v jeho útrobách sa skrývajú mnohým neodhalené tajomstvá. Využiť túto predlohu na hodinách vlastivedy, prírodovedy, geografie, či literarnej výchovy je neodmysliteľným motívom pre vtiahnutie žiakov do vzdelávacieho procesu.

Cena

V cene je zahrnuté: 

  • autobusová doprava
  • poistenie
  • sprievodca

Informácia

Vyplňte a pošlite online objednávku a predložíme Vám cenovú ponuku!

Hrad Devín