Štefánik

Mohyla Milana Rastislava Štefánika

Z histórie

Mohyla sa vypína na kopci vo výške 544 m nad morom. Je z nej čarokrásny výhľad na okolitý kopaničiarsky kraj a je viditeľná z ďalekého okolia. D. Jurkovič o tomto mieste a o zámere vybudovať na ňom národnému hrdinovi mohylu napísal: „Pre Štefánika bolo len jedno miesto: na temene Bradla nad Košariskami, kam sa on za voľných chvíľ po cestách ďalekým svetom utiekol pokochať krásou svojho rodného kraja, odtiaľ v žiarach rannej zory sledoval strieborný tok Váhu a sivú hlavu Inovca, v rozprávkových náladách rysujúce sa rozvaliny dávnych dôb hradu Čachtického a trosky Branča. Sokole, tu rozhliadni sa naposledy po Javorine a Bielej hore a tu odpočívaj.“
Múzeum M.R.Štefánika v Košariskách je súčasťou Slovenského národného múzea-Múzea Slovenských národných rád. Bolo otvorené r. 1990 v rodnom dome M. R. Štefánika - bývalej evanjelickej fare. Ide o memoriálne múzeum, ktoré prostredníctvom svojej expozície podáva komplexný pohľad na Štefánikovu osobnosť. V šiestich miestnostiach sa múzejne dokumentuje jeho životná dráha, súkromie a záľuby, no najmä jeho vojenská, diplomatická a politická činnosť

Organizácia:

08:00 -  odchod z Bratislavy
09:00 -  príchod do Košarísk návšteva Múzea M.R.Śtefánika v Košariskách
11:00 - 12:00 - prehliadka mohyly na Bradle
12:00 - 13:00 - obedňajšia prestávka
13:00 - odchod do Bratislavy
15:00 - príchod do Bratislavy

Cena

  • autobusová doprava

V cene nie je

  • vstupy

Informácia

Vyplňte a pošlite online objednávku a predložíme Vám cenovú ponuku!

Štefánik