Gabčíkovo

Atraktívne zážitky na vodnom diele

Návšteva vodného diela autobusom alebo plavbou loďou cez plavebné komory

  • významná vodná stavba s vodnou elektrárňou  Gabčíkovo a Čunovo
  • stavba bola zrealizovaná v rokoch 1977-1997
  • za 10 rokov  bolo plavebnou komorou Gabčíkovo preplavených 147 389 lodí
  • komory sa naplnili 31 895 krát
  • v celom komplexe bolo vyrobených 22 651 582,959 MWh elektrickej energie
  • ľavostranná dĺžka hrádze má 25 km a pravostranná 17 km  

Cena

V cene je zahrnuté:

  • autobusová doprava a plavba loďou
  • sprievodca
  • poistenie

Informácia

Vyplňte a pošlite online objednávku a predložíme Vám cenovú ponuku!

 

Fotogaléria

Gabčíkovo