5P dobrého učiteľa

5P dobrého učiteľa

Kto by si občas nespomenul na školské časy? Niektorí jasali, že mohli školu konečne opustiť, iní sa do nej vrátili, ale ako učitelia. Toto povolanie je velebené i zatracované, vyzdvihované i zosmiešňované. No v každom prípade sa bez neho spoločnosť nepohne a chtiac – nechtiac vplýva na každého človeka a zanecháva celoživotnú stopu. Určite by ste vedeli povedať aspoň jednu vlastnosť dobrého učiteľa, ktorý ostal vo vašich spomienkach. Nájsť vhodné  prívlastky dobrého učiteľa nie je ľahká úloha. Zoznam by bol nekonečný. Koniec koncov, každé povolanie si vyžaduje isté prednosti, ale sú vlastnosti, ktoré musí mať každý úspešný učiteľ.

Profesionalita

Je dôležitým pilierom tejto profesie. Kvalita učiteľa sa odráža v poznatkoch, ktoré podáva a v schopnosti ich neustále zdokonaľovať.  Jeho profesionalita sa netýka len bystrého intelektu, ale aj vysokej úrovne správania, komunikácie a sociálnych vzťahov. Je príkladom pre svoje okolie a najmä pre tú najcitlivejšiu skupinu – deti. Musí byť odrazom toho, čo sám hlása za správne.  Samozrejme, jeho tvrdenia by mali byť v súlade s jeho konaním. Toto povolanie je citlivé, čo sa týka spoločenskej kritiky, preto si vyžaduje maximálnu zodpovednosť k práci, presvedčivosť, odolnosť. Skúškou profesionality sú aj organizačné schopnosti vo vzdelávaní. 

Progresívnosť

Zmysel posúvať nápady sa vyššiu úroveň – podnikavosť. Poznávanie nových možností a hľadanie nových riešení. Neostáva vždy pri starých osvedčených metódach a spôsoboch. Svet sa mení a s ním aj životný štýl a myslenie spoločnosti, preto každý učiteľ musí reagovať na tieto podnety, prispôsobovať sa potrebám spoločnosti, nebáť sa inovovať a priblížiť učenie viac k zážitku. Vyžaduje to mnoho energie a neustály krok s dobou, no odmenou sú malé i veľké úspechy žiakov a ich dobrá pripravenosť na život.

Pokora

Poznáte to. Na jednej strane učitelia, ktorí už rokmi praxe nadobudli skúsenosti a sebavedomie. Na druhej strane mladšia generácia, ktorá zas kritizuje nepraktickosť a niekedy staromódny prístup. Ktorý z nich má správny návod na úspech?  Pokora v tomto povolaní je veľmi dôležitá, pretože vyžaduje neustálu spoluprácu kolegov rôznych vekových kategórii a konštruktívnu kritiku. Neustále zmeny nútia učiteľov si uvedomiť, že je ešte veľa vecí, ktoré nevedia. No aj uznanie iným, že nás môžu obdariť skúsenosťami, je pilierom pre dobrú spoluprácu.

Priateľskosť

Učitelia sú často vnímaní ako tí, ktorí zadávajú len príkazy, zákazy a nariadenia. Organizujú, hodnotia a skúšajú. Škola je jedna veľká bunka, ktorá v sebe skrýva obrovské množstvo charakterov, problémov, šťastných aj nešťastných osudov. Strieda sa plač aj smiech. Je to miesto, kde mnohokrát vďaka empatii, otvorenosti a prístupnosti učiteľa hľadá útechu a pochopenie mnoho žiakov, študentov, ba aj rodičov. A nielen to. Priateľský kolega je vždy pozitívnou energiou a niekedy aj motiváciou, kvôli ktorej sa mnohí tešia do práce. Priateľskosť v kombinácii s humorom sú pre dobrého učiteľa dôležité.

Pozitivizmus

Množstvo práce občas oberá človeka o pozitívne myslenie, ale každý dobrý učiteľ vie, že svojou náladou ovplyvňuje desiatky ďalších osôb. Škola nie je uzavretá kancelária, kde sa môže človek schovať aj so zlou náladou. Mnohokrát musí prekonať sám seba kvôli iným.  Veselú myseľ nestráca ani pri vážnych témach. Vie, že život by bol nanič, keby bral všetko vážne, keby na jeho tvári nehral úsmev. Pozitívne myslenie podporuje tvorivosť a v neposlednom rade je poslom nádeje. Dobrá nálada je cesta, ako sa priblížiť k iným bez ohľadu na vek. 

 

Želám vám, aby táto činnosť bola pre vás podnetná, inšpiratívna a bola cestou k vytvoreniu krásneho človeka – múdreho, ľudského a dobrého učiteľa.

5P dobrého učiteľa
Značky: