Aj vzdelávanie môže byť zážitok!

vzdelávanieAj vy máte radi dobrodružstvo a zážitky? Samozrejme! Každý má rád zážitky. Bohužiaľ, často počúvame svoje okolie hovoriť o tom, že zážitok vás čaká všade, len nie v škole. No je to omyl! Tu je výzva pre všetkých učiteľov, pre ktorých je vzdelávanie dôležité. Chcete svojim žiakom ponúknuť vstup do sveta nevšedných zážitkov? Stačí vám dobre premyslený plán, dostatok času a chuť. Predkladáme vám návod ako na to. Krok po kroku. Spolu s nami sa stanete majstrom zážitku.

1. krok – Výber témy

Z učebných plánov predmetov daného ročníka, v ktorom učíte, vyberte 4 tematické celky, ktoré sú nosné. Je dobré, ba priam žiaduce, aby neboli úplne vyhranené jedným predmetom, ale aby sa prelínali, dopĺňali, podmieňovali, a aby ani nebolo poznať, o aký predmet konkrétne ide. Myslite na to, že od výberu daných tém závisí úspech pripravovaného zážitkového učenia, preto tomu obetujte viac času. Zároveň si overte, koľko dostupných aktivít je k vašim témam. Cieľom je najmä to, aby sa deti učili spájať jednotlivé poznatky z rôznych oblastí, čím sa výrazné cibrí ich kritické myslenie. 

2. krok – Časová koordinácia

V rámci daných tém, ktoré ste si vybrali, vyhľadajte 4 už konkrétne aktivity, ktoré váš alebo neďaleký región poskytuje. Teraz v septembri nastal čas, aby ste podľa aktivít termínovo vytvorili trasu, ktorú počas školského roka so svojimi žiakmi v etapách zrealizujete, či už to bude nejaký výlet alebo exkurzia. V rámci toho časového plánu myslite na počasie! Aby takéto vzdelávanie malo význam, je veľmi žiaduce, aby ste zážitkovú cestu naplánovali aj podľa ročných období. Inak vás môžu postretnúť nemilé prekvapenia. Myslíte tiež na to, že vaša trasa by mala byť  využiteľná aj na iných predmetoch či ročných aktivitách školy.

3. krok –  Sila príbehu

Žiadna objavná cesta nebude veľkým magnetom, keď ju nepodporíte zaujímavou historkou či príbehom, ktorý akoby prenikal na svetlo sveta spod tmavej prikrývky a volal po odhalení. Z dostupných zdrojov vyhľadajte čo najzaujímavejšie informácie o daných aktivitách. Vhodné sú zaujímavé príbehy skutočných ľudí, historické udalosti, vedecké objavy, filmové ukážky zo života zvierat a podobne. Takto pútavou formou spracujte témy, ktoré vzbudia u žiakov zvedavosť hneď na začiatku.

4.  krok – Objavovanie nepoznaného

Samotná cesta by mala byť vzrušujúca. Jedným slovom skladačka, jedna veľká hádanka, ktorá vtiahne žiakov do spoločného riešenia istého problému. Nikdy im nepredkladajte hotové odpovede alebo poznatky. Cieľom je hlavne to, aby vaši žiaci v tímoch riešili zadané úlohy, ktorými sami dospejú k záverom. Dovolí im to vnímať rôzne podnety okolia všetkými zmyslami. Skvelé na tom je, že dokážu využívať rôzne druhy učenia, čo podporuje ich logické myslenie, schopnosť využívať už nadobudnuté poznatky, spájať súvislosti z rôznych oblastí. Okrem iného, budujú sa aj zdravé vzťahy.

 

Takéhoto majstra zážitkov túžia mať všetci. Vaše deti vás budú milovať a vás bude vzdelávanie baviť. Stačí sa len do toho pustiť, určite sa vám to podarí!

Veľa úspechov!

Aj vzdelávanie môže byť zážitok!